Styrelsen


Ordförande
Gudrun Wallin
Ordförande
Roger Johansson
Sekreterare
Susann Hammar
Vice sekreterare
Kenneth Lindby
Ledamot
Johan Kihlander
Ledamot
Peter Jerkeby
Suppleant
Fredrik Andersson
Suppleant
Lotta Lindby

Valberedning


Valberedning
Lina Wagman
Valberedning
Peter Wallin

Revisorer


Revisor
Lars Gardelin
Revisor
Lasse Ahnell

Farnyte MC - hojklubben för alla motorcyklister!

info@farnytemc.se